บริษัท เดพ โซลูชั่น จำกัด

25 ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

: 02-733-7963

ฝ่ายขาย

: 094-946-4444 : sales@depsolution.com
ID Line : 0949464444

ฝายบริการ

: 096-696-9466 : service@depsolution.com
ID Line : 0966969466

    ระบบคิว พร้อมใช้งาน พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการบริการของลูกค้าในทุกธุรกิจ พร้อมปรับแต่ง
ฟังก์ชั่นได้ตามการใช้งาน ของทุกหน่วยงาน ระบบคิวโรงพยาบาล ระบบคิวร้านอาหาร ระบบคิวมหาวิทยาลัย ระบบคิวธนาคาร ระบบคิวให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ และอื่นๆ

#เครื่องกดบัตรคิว #ระบบคิวอัตโนมัติ #ระบบคิวร้านอาหาร #queue #queue management system #ระบบคิวโรงพยาบาล #ระบบคิวธนาคาร #ระบบคิว หน่วยงานราชการ #ระบบเรียกคิว #ตู้กดคิว #คีออส #ระบบคิวไร้สาย #เครื่องกดคิว #queue system #ระบบคิวไร้สาย #คิวออนไลน์ #ระบบคิวออนไลน์ #queue app #ระบบคิว ราคา #ระบบคิวงานเช่า #ระบบคิวให้เช่า